Jardí de les margarites

Jardí de les margarites

Jardí de les begònies

Jardí principal de la masia, era a on es donava la benvinguda als convidats.

Jardí de les heures

En aquest jardí encara hi queda alguna paret del que havia estat la casa dels caçadors. Una de les activitts dels homes era la caça i tenien una dependència a on hi guardaven tots els seus utillatges per la cacera.

Jardí de les canyes

Era el jardí dels criats. Per aquí s’entra a la cuina i hi han  els diferents safaretjos. Era la zona de descans del personal que treballava a la finca.