Escoltant la natura

La cerimònia es pot fer a qualsevol indret de la casa, vosaltres escolliu.

Montcorp ofereix tot el servei de cerimònia (seients, decoració, cerimoniant ….. ).

Vivint la història

El casament es pot fer a dins la casa, a la sala de les columns. Casaments íntims, privats i molt acollidors. També per fer communions I batetjos.

Al bosc de les fades

En el bosc de les fades, el marc del vostre casament és la natura segons cada estació.

A una ermita del 1123

La cerimònia es pot fer a l’interior o a l’exterior de l’ermita. Les cerimònies poden ser cívils o religioses.

Quan plou, Montcorp, sempre té una alternariva igual d’atractiva i fascinant.